Selected works on collection management, digital archiving and digitial infrastructures

 • Laursen, D. (2021). Challenges in preserving virality in web archives. Fourth RESAW Conference, 2021, Luxembourg, Luxembourg.

Ravden, N., Ahrenfeldt, L., Bønding, N., & Laursen, D. (2021). Fri adgang til seks millioner digitaliserede avissider. DF-revy44(1), 16-17. https://doi.org/10.22439/revy.v44i1.6200

Laursen, D. (2021). Mediestream runder tre millioner radio- og tv-udsendelser. DF-revy44(2), 3-5. http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/6288/6858

Laursen, D. (2020). Developing legal agreements for research-access to a web archive; A Danish story. Abstract fra WARCnet, Luxenbourg, Luxemborg. 

 • (2020): Statens Mediesamling. I: G. Agger, N. N. Kristensen, P. Jauert & K. Schrøder (eds.): Medie- og Kommunikationsleksikon
 • (2019): Open a GLAM lab. With: Abdulla, A. A.; Sarah Ames, S.; Bray, P.; Candela, G.; Chambers, S.; Derven, C.; Dobreva, M.; Gasser, K. Karner, S.; Kokegei, K.; Mahey, M., Potter, A., Straube, A., Wagner, S. C., Wilms, L.
 • (2019): Automated compositional change detection in Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum. I: CEUR Workshop Proceedings 2364, p. 321-332. Full text. With. Nielbo, K. L.; Perner, Linnet, M.; Larsen, C.; Nielsen, J.
 • (2019): Working across collections. Digital Humanities and the National Libraries and Archives (in the Nordic and Baltic Countries) – Workshop at the DHN2019.
 • (2019): User-driven and experience-led service developments at the national library. Building Library Labs – Royal Danish Library, Copenhagen, Danmark. With Anders K. Myrvoll.
 • (2018): The generic text platform text.kb.dk. Generic platforms seminar, University of Copenhagen, Danmark. June 7. With. Krantz Simonsen, B. 

 • (2018): Digitale tekstudgaver på Det Kgl. Bibliotek. Seminar Adgang til vores digitale samlinger, Det Kgl. Bibliotek, Denmark
 • (2018):  Challenges and perspectives on the use of open cultural heritage data across four different user types: Researchers, students, app developers and hackers. Digital Humanities in the Nordic Countries Conference, Helsinki, Finland, March 7-9.  Med Roued-Cunliffe, H. Svenningsen, S. R. Full text.
 • (2017): Research and library perspectives in working with digital cultural heritage collections. History & Digital Archives: Production, content and usage, DOKK1, Aarhus, Danmark. Med K. H. Gasser.
 • (2017): Basic TEI-standard for digital publishing. Poster session præsenteret ved DigHumLab Conference, Copenhagen, Danmark. Med Nielsen, K. og Schelde, M., Poster.
 •  (2017). Access granted: From analogue archive to research accessible digital collection. Poster session præsenteret ved DigHumLab Conference, Copenhagen, Danmark. Med Vestergaard Kjeldsen, M. og Gasser, K. H. 
 • (2017): Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser – med Facebook som eksempel. I: Digitale metoder. At skabe, analysere og dele data. red. / Kirsten Drotner; Sara Mosberg Iversen. København: Samfundslitteratur. Med N. Brügger og K. Sandvik. Link to publisher.
 • (2017): Persondata og erfaringer fra Netarkivet. Forskning, data og nye krav, Copenhagen University. Med Eld Zierau
 • (2017): Looking back, looking forward: 10 years of development to collect, preserve and access the Danish Web. In Web 25: Histories from the first 25 years of the World Wide Web. red. / Niels Brügger. Peter Lang. With P. Møldrup-Dalum. Link to publisher.
 • (2017): ADL – arkiv for dansk litteratur. TEI dighumlab special interest group seminar, København, Danmark. Med Karen Skovgaard-Petersen
 • (2017): Organizational and educational issues in representing history through a series of data sprints on visual data from an API. Digital Humanities in the Nordic Countries 2nd Conference, Stockholm, Sverige. Med L. Kjær, S. Svennigsen, M. K. K. Meyer.
 • (2016): API-adgang til Det Kongelige Biblioteks data – erfaringer fra brug af api til data sprint, Dansk Kulturarv temadag om data og brugerinvolvering, DR Byen, Danmark. Med Stig Svenningsen.
 • (2016): Fra dødt arkiv til mediestream.dk. DF Revy, no 3 Med Mogens V. Kjeldsen,  J. Jackson, A. Bangsfelt. Link to full text
 • (2016): Netarkivet 10 år. DF Revy, no 2 Med P. Møldrup-Dalum Link to full text
 • (2016): Looking Back, Looking Forward: New Strategies for Coverage of a National Web Sphere. IIPC Web Archiving Conference, Reykjavík, Island. With Eld Zierau.
 • (2016): Radio/tv og avis-projekterne bag portalen Mediestream.dk. Digital Historie. Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, Årsmøde 2016.
 • (2016): Theme 2B: Media Tools: mediestream.dk and larm.fm. DigHumLab Scientific Advisory Board Meeting, Copenhagen, Denmark. Med Iben Have.
 • (2015): Metoder til arkivering af internetdata med Facebook som eksempel. Metodekredsløb: Skabe, dele, analysere og formidle komplekse data, Syddansk Universitet, Odense.
 • (2015). Looking back, looking forward: 10 years of development to collect, preserve and access the Danish Web. Web Archives as scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives, Aarhus, Danmark. With Møldrup-Dalum, P.
 • (2015). The Danish State Media Archive’s preservation and digitization plan for analogue media. International Association of Sound and Audiovisual Archives’ Nordic Branch Meeting, Copenhagen, Danmark.
 • (2015). The impact of online availability on users’ usage of an historical radio and television archive: The case of mediestream.dk. Paper presented at NordMedia, København, Danmark. With Kjeldsen, M. V., Jackson, J., & Bangsfelt, A.
 • (2014). AutoScreenFilmingTool [Softwareprogram]. With Andersen, B., & Ravn, M.
 • (2014) (eds). Digital Humanities: Now and Beyond. Themed issue of MedieKultur. Journal of Media and Communication Research. SMID – Sammenslutningen af medieforskere i Danmark. With Rendix, M.
 • (2014). Visionskatalog – nye, centrale forskningsemner inden for det kulturminsterielle område. WithAnderberg, B., Grum-Schwensen, A., Jalving, C., Kjeldgaard, A. S. F., Kullberg, M., Petersen, B.
 • (2012). Management of metadata for digital heritage collections. Microform and Digitization Review41(3-4), 151–158.  With Christiansen, K. F., & Olsen, L. L.