Articles in refereed journals and books

 • Laursen, D., Brøgger, M. N., Fage-Butler, A. M., Møller, J. E., & Grønning, A. (2023). Generic characteristics of patients’ e-consultations with general practitioners. Communication and Medicine18(2), 168–184. https://journal.equinoxpub.com/CAM/article/view/22885
 • Laursen, D., Simonsen, L. M., & Grønning, A. (2022). Methodological challenges in researching email consultations as a form of communication in patient-provider interactions. Qualitative Researchhttps://doi.org/10.1177/14687941211061058
 • Brügger, N., Nielsen, J. & Laursen, D., (2020): Big data experiments with the archived Web: Methodological reflections on studying the development of a nation’s Web. I: First Monday 25 (3). Full text.
 • Olesen, A. R., Holdgaard, N., & Laursen, D. (2020). Challenges of practicing digital imaginaires in collaborative museum design. CoDesign16(3), 189-201. https://doi.org/10.1080/15710882.2018.1539109
 • Laursen, D. og Rathje, M. (2020). E-mail, sms, chat og sociale medier. [E-mail, SMS, Chat and Social Media] In: Ebba Hjort, Henrik Galberg Jacobsen og Bent Jørgensen: Dansk Sproghistorie, [History of Danish Language] bd. 1-4, Det danske sprog- og litteraturselskab, p. 233-245. Link to publisher.
 • Nielbo, K. L.; Perner, Linnet, M.; Larsen, C.; Nielsen, J.; Laursen, D. (2019): Automated compositional change detection in Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum. I: CEUR Workshop Proceedings 2364, p. 321-332. Full text.
 • Hockx-Yu, H., Laursen, D., Gomes, D. (2019): The curious case of archiving .eu. I: N. Brügger, & D. Laursen (red.), The historical web and Digital Humanities: The case of national web domains. New York/Abingdon: Routledge, p. 124-142. Link to publisher.
 • Brügger, N., Laursen, D., & Nielsen, J. (2019). Establishing a corpus of the archived web: The case of the Danish web from 2005 to 2015. I: N. Brügger, & D. Laursen (eds.), The historical web and Digital Humanities: The case of national web domains New York/Abingdon: Routledge. Link to publisher.
 • Olesen, A. R., Holdgaard, N. & Laursen, D. (2018) Challenges of practicing digital imaginaires in collaborative museum design, I: CoDesign. International Journal of CoCreation in Design and the Arts, DOI: 10.1080/15710882.2018.1539109
 • Laursen, D., Roued-Cunliffe, H. Svenningsen, S. R (2018).  Challenges and perspectives on the use of open cultural heritage data across four different user types: Researchers, students, app developers and hackers. I: CEUR Workshop Proceedings, Bind 2084, 29.03.2018, s. 412-418. Full text.
 • Laursen, D., Mortensen, C. H., Olesen, A. R., & Schrøder, K. C.(2017). ‘I ♥ Skagens Museum’: Patterns of Interaction in the Institutional Facebook Communication of Museums. I: Museum & Society, Vol. 15, Nr. 2, 2017, s. 171-192. Full text.
 • Brügger, N., Laursen, D. & Nielsen, J. (2017): Exploring the domain names of the Danish web. In The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present. red. / Niels Brügger; Ralph Schroeder. UCL Press. With N. Brügger and J. Nielsen. Full text.
 • Laursen, D., Brügger, N. & Sandvik, K. (2017): Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser – med Facebook som eksempel. I: Digitale metoder. At skabe, analysere og dele data. red. / Kirsten Drotner; Sara Mosberg Iversen. København: Samfundslitteratur. Link to publisher.
 • Laursen, D. & Møldrup-Dalum, P. (2017): Looking back, looking forward: 10 years of development to collect, preserve and access the Danish Web. In Web 25: Histories from the first 25 years of the World Wide Web. red. / Niels Brügger. Peter Lang. Link to publisher.
 • Laursen, D., Kristiansen, E., Drotner, K., (2016): The museum foyer as a transformative space of communication, The Journal Nordic Museology 1, p. 69-88. Full text.
 • Laursen, D., & Sandvik, K. (2014). Talking with TV shows: Simultaneous conversations between users and producers in the second-screen television production Voice. Northern Lights, 12(1), 141-159. Full text.
 • Laursen, D. (2014): Multi-method and innovative approaches to researching the learning and social practices of young digital users, International Journal of Learning and Media 4(2), p. 33-45. Link to publisher.
 • Laursen, D. (2013):Balancing accessibility and familiarity: offering digital media loans at the museum front desk, Museum Mangement and Curatorship 28(5), p. 508-526. Link to publisher.
 • Laursen, D. and M. Szysmanski (2013): Where are you? Location talk in mobile phone communication, Journal of Mobile Media and Communication 1(3), p. 314-344
 • Laursen, D. (2013): Organizing ‘my mind is with you’. Continued interaction after closed interaction via the mobile phone, In Kathleen M. Cumiskey and Larissa Hjorth: Mobile Media Practices, Presence and Politics The Challenge of Being Seamlessly Mobile, Routledge (Routledge Studies in New Media and Cyberculture), p. 101-115. Link to publisher.
 • Laursen, D. (2013): Co-participation among school children around a computer-based exhibit. Social studies of Science, 43 (1), p. 97-117. Link to publisher.
 • Laursen, D. (2012): Sequential organisation of text messages and mobile phone calls in interconnected communication sequences. Discourse and Communication 6(1), p. 83-99. Link to publisher.
 • Drotner, K. and Laursen, D. (2011): Digital technologies and museum experiences. MedieKultur. Journal of communication and media 51. Full text.
 • Laursen, D. (2010). Counselling young cannabis users by text message. Journal of Computer-Mediated Communication 15, 4, 646-665
 • Laursen, D. (2010). Kombinering af etnografi- og samtaledata i studiet af unges mobilbrug. [Combining ethnography and conversational data in the study of young people’s mobile use], p. 53-69. Bjørner, T. (red.). Den oplevede virkelighed – 14 eksempler på kvalitativ metode i praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Laursen, D. (2010). Continuous communication among young people via mobile telephone . In Jørgensen, J. N. (ed.). Vallah, Gurkensalat 4U & me! Current Perspectives in the Study of Youth Language (p. 25-41). (Sprache – Kommunikation – Kultur Soziolinguistische Beiträge). Peter Lang.
 • Walther, B. K., Benjaminsen, N., Philipsen, H., & Laursen, D. (2009). Introduction. Mediated learning/learning media. MedieKultur. Journal of media and communication research, 46
 • Laursen, D. (2007). Nåede han bussen? Sammenhængende kommunikationsforløb mellem unge via mobiltelefonen. [Interconnected mobile phone calls as parts of a communication sequence] MedieKultur 42/43, 54-63.
 • Rasmussen, D. (2000). Teenageres persuasive strategier [Adolescents’ strategies of argumentation]. In: Retorica Scandinavica 13, 5-61


Other research articles

 • Brügger, N., & Laursen, D. (2019). Introduction: Digital humanities, the web, and national web domains.  I N. Brügger, & D. Laursen (red.), The historical web and Digital Humanities: The case of national web domains New York/Abingdon: Routledge. p. 1-9.
 • Rendix, M., & Laursen, D. (2014). Editorial: Digital Humanities: Now and Beyond. MedieKultur, 30(2), 1-3.
 • Laursen, D., Christiansen, K. F., Olsen, L. L. (2012): Management of metadata for digital heritage collections, Microform and Digitization Review, 41 (3-4), p. 151-158
 • Laursen, D. (2008). Did he make the bus?: continuous communication among youg people via mobile phone. In Jørgensen, J. N. (ed.). Jugendsprache – Youth Language, University of Copenhagen
 • Laursen, D. (2008). Birgitte Wistoft: Tyrannisk, men uundværlig. Telefonen i Danmark før 1920. [The telephone in Denmark before 1920] Journal of media and communication research, 45, 120-121.
 • Laursen, D. (2005). Please reply! The replying norm in adolescent SMS communication. In Harper, Richard, Alex Taylor og Leysia Palen: The Inside Text: Social Perspectives on SMS in the Mobile Age, Kluwer Academic Publishers, 53-73
 • Laursen, D. (2005). Svar udbedes! Besvarelsesnormen i unges sms-kommunikation. [Please reply! The replying norm in adolescent SMS communication] I: Peter Widell og Mette Kunøe (red.): Møde om Udforskningen af dansk sprog 10, 238-256
 • Brouwer, Catherine E, og D. Laursen (2003). Helt hen i vejret – om interaktionen mellem nyhedsvært og meteorolog i nyhedsudsendelser på DR1 og TV2. [Interaction between anchor and weather man in Danish television news] I: Widell, Peter og Mette Kunøe (red.): Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, p. 117-128
 • Rasmussen, D. (2002). “­Huit ¯do:ng sagde det bare” – om lydord i teenagesamtalen. [”­Huit ¯do:ng it said” – sound words in interaction between young people] I: Cramer, Jens, Ole Togeby og Peter Widell: M/K – Mod og kvindehjerte. Festskrift til Mette Kunøe 5. november 2002, 129-141
 • Rasmussen, D. (2001). F-A-N-T-A-S-T-I-S-K eller livløs kopi? Om dansk sprog i gymnasiet. [F-A-N-T-A-S-T-I-C or just a copy? Danish language acquisition in highschool] In: Kognition og Pædagogik, 11(41), 55-63
 • Rasmussen, D. (1999). Durkheim og Habermas. En Sammenligning af Émile Durkheims og Jürgen Habermas med udgangspunkt i Durkheims “Den sociologiske metode” og Habermas’ “Erkenntnis und Interesse”. I: Eksempler fra Nordisk Institut, nr. 1, 29-51


PhD Thesis

 • Laursen, D. (2006). Det mobile samtalerum – om unges kommunikations- og samværsformer i omgang med mobiltelefonen, [Mobile Spaces of CommunicationThe interactional and social patterns of adolescents’ mobile phone communication] Ph.D. Thesis, University of Southern Denmark, 257 p. Full text.


Encyclopedia articles

 • Brügger, N., & Laursen, D. (2018). Historical studies of national web domains. I: N. Brügger, & I. Milligan (red.), The SAGE Handbook of Web History. London: SAGE Publications.
 • Laursen, D. (2015) Mobile telephone discourse. In: Wiley-Blackwell Encyclopedia of language and interaction, p. 1017-1024
 • Laursen, D. (2014). Talesprog og skriftsprog i medierne. I: Medie- og kommunikationsleksikon. red. / Søren Kolstrup ; Gunhild Agger ; Per Jauert ; Kim Christian Schrøder. København: Samfundslitteratur
 • Laursen, D. (2006). Opslagene ’sms’, ’chat’, ’skriftsprog’ [’SMS’, ’Chat’, ’written language’]. Den store Danske Encyklopædi [The great Danish encyclopedia].


Reports

 • Laursen, D. m.fl. (2019): Tilrådighedsstillelse af DR’s programarkiver, Det Kgl. Bibliotek. Udredning for Kulturministeriet, rapport.
 • Laursen, D. (2014): Bevarings- og digitaliseringsrapport for Statsbibliotekets AV-materialer, intern rapport
 • Anderberg, B., Grum-Schwensen, A., Jalving, C., Kjeldgaard, A. S. F., Kullberg, M., Laursen, R. B., Petersen, B., (2014). Visionskatalog – nye, centrale forskningsemner inden for det kulturminsterielle område
 • Laursen, D. (2007). Smash – information og rådgivning om hash til unge via sms: evalueringsrapport for Vestsjællands amts misbrugscenter og Frederiksbergs kommunes rådgivningscenter. [Counselling young cannabis users by text message] Slagelse/Frederiksberg, 78 p.
 • Laursen, D. (2007). Smash – information og rådgivning om hash til unge via sms: resume af evalueringsrapport for Vestsjællands amts misbrugscenter og Frederiksbergs kommunes rådgivningscenter. [Counselling young cannabis users by text message] Slagelse/Frederiksberg, 21 p.


Edited volumes and books

 • Abdulla, A. A.; Sarah Ames, S.; Bray, P.; Candela, G.; Chambers, S.; Derven, C.; Dobreva, M.; Gasser, K. Karner, S.; Kokegei, K.; Laursen, D., Mahey, M., Potter, A., Straube, A., Wagner, S. C., Wilms, L. (2019): Open a GLAM lab
 • Brügger, N., & Laursen, D. (eds) (2019). The historical web and Digital Humanities: The case of national web domains. Routledge. 206 p. (Digital research in the arts and humanities).
 • Rendix, M., & Laursen, D. (eds) (2014). Digital Humanities: Now and Beyond. Themed issue of MedieKultur. Journal of Media and Communication Research.
 • Johansen, S. L., & Laursen, D. (eds) (2014). SMID Conference Proceedings 2014. SMID – Sammenslutningen af medieforskere i Danmark.
 • Jørgensen, Signe K. og Ditte Laursen (eds) (2012): SMID Conference Proceedings: Media and Civic Engagement
 • Drotner, K., Laursen, D., Graakjær, N. J., Horsbøl, A. (eds) (2011). Digital technologies and museum experiences. Special issue of Journal of media and communication research, 50.
 • Tække, J., Paulsen, M., Grønning, A., Laursen, D., Thorhauge, A. M., Plesner, U. (eds) (2010). Luhmann and the media. Special issue of Journal of media and communication research, 49.
 • Graakjær, N. J., Langkjær, B., Laursen, D., Liboriussen, B. (eds.) (2010). Sound and genre in film and television. Special issue of Journal of media and communication research, 48.
 • Sandvik, K., Liboriussen, B., Laursen, D., Philipsen, H. (eds.) (2009). Online worlds as media and communication format. Special issue of Journal of media and communication research, 47.
 • Walther, B. K., Benjaminsen, N., Philipsen, H., Laursen, D., Graakjær, N. J., & Langkjær, B. (eds.) (2009). Mediated learning/learning mediaSpecial issue of Journal of media and communication research, 46.
 • Christensen, C. L., Frandsen, K., Laursen, D. Langkjær, B. (eds.) (2008). Livsstil of forbrug som tv-underholdning[Lifestyle and consumption as TV entertainment]. Special issue of Journal of media and communication research, 45.


Dissemination (written articles)

 • Ravden, N., Ahrenfeldt, L., Bønding, N., & Laursen, D. (2021). Fri adgang til seks millioner digitaliserede avissider. DF-revy44(1), 16-17. https://doi.org/10.22439/revy.v44i1.6200
 • Laursen, D. (2021). Mediestream runder tre millioner radio- og tv-udsendelser. DF-revy44(2), 3-5. http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/6288/6858
 • Laursen, D. (2020): Statens Mediesamling. I: G. Agger, N. N. Kristensen, P. Jauert & K. Schrøder (eds.): Medie- og Kommunikationsleksikon
 • Laursen, D., Kjeldsen, Mogens V., Jackson J., Bangsfelt, A. (2016): Fra dødt arkiv til mediestream.dk. DF Revy, no 3 Link to full text
 • Laursen, D. & Møldrup-Dalum, P. (2016): Netarkivet 10 år. DF Revy, no 2 Link to full text
 • Laursen, D. (2011). Sproget i medierne, in Hjarvard, S. (ed.), Medier i danskfaget, Lindhardt & Ringhof
 • Laursen, D. (2010). Sms på skoleskemaet, Magasin og kursusplan for undervisere i grundskolen, no. 1, pp. 8-9
 • Laursen, D. (2010). Dansk film og filmhistorie i overblik og detaljer, Humaniora Nyhedsbrev, no. 23
 • Laursen, D. (2008). International kommunikationshåndbog online, Humaniora Nyhedsbrev, no. 17
 • Laursen, D., Bendtsen, A. (2007). Er sms’er nok til at få unge til at lade være med at ryge hash?’, in Årsberetning for Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 2006, pp. 7-13.
 • Laursen, D. (2005). Sms for viderekomne [SMS for advanced learners] I: Dansknoter, nr. 1, p. 11-17
 • Laursen, D. (2004). Lær dansk med sms. [Learn Danish through SMS] I: Læsepædagogen, vol 52, 2, p. 10-12
 • Rasmussen, D. (2003). Venskaber på skrift. [Friendships in writing] I: Ungdomsskolen 1, p. 16-18
 • Rasmussen, D. (2002). Sms – mere end en sprogtrend. [SMS – more than just a linguistic trend] In: Vandfanget, vol 7, 2, p. 18-20
 • Rasmussen, D. (2002). Sms – begrænsningens muligheder. [SMS – possibilities of limitation] In: Mål&Mæle, vol 25, 1, p. 5-9
 • Rasmussen, D. (2002). Mobile kompetencer. [Mobile competences] In: Efterskolen, vol 34, 11, p. 16-18